Asumisen tukipalvelu

Toimimme palveluntuottajana asumisentukipalveluissa. Tuemme asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä annamme turvallista hoivaa ja huolenpitoa. Lisäksi palveluihimme kuuluu asumisvalmennusta ja tuettua asumista.

Asiakas voi tehdä palvelusopimuksen suoraan yhdistyksemme kanssa tai palvelua voidaan toteuttaa yhteistyössä Pohjois- Savon hyvinvointialueen sekä kotihoidon kanssa. Yksilöllinen palveluntarve kartoitetaan asiakkaan luokse tehtävällä kotikäynnillä.

Tavoitteenamme on ylläpitää asiakkaan elämänhallinnan ja arkielämän taitoja omatoimisuuteen tukien, ennalta ehkäistä asumiseen liittyviä ongelmia, mahdollistaa omassa kodissa asuminen sekä vähentää laitospalvelujen käyttöä.

Asumisen tukipalvelut voivat sisältää esimerkiksi päivittäisissä toimissa avustamista ja ohjausta, siistimistä sekä asioinneissa avustamista. Teemme myös pienimuotoisia pihatöitä, kuten nurmikon leikkaamista sekä lumitöitä.

Palveluita tuotetaan asiakkaan omaan asuntoon tai ViaDia Karttula-Tervo ry:n välivuokrausasunnoissa. Myös etäkäynnit ovat mahdollisia, mikäli asiakkaalla on siihen tarvittava välineistö.

Tuetussa asumisessa vuokraamme välivuokra-asuntoja, jotka vuokraamme edelleen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tai pitkäaikaisasunnottomille. Asunnot vuokrataan vain asumiseen annettavan tuen kanssa. Tuetun asumisen tavoitteena on tukea asiakasta itsenäiseen selviytymiseen, edistää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita. Tukitoimiin kuuluu asiakkaan elämäntilanteen tunnistaminen ja palveluntarpeen kartoittaminen sekä päihteettömyyteen tukeminen. Asiakasta ohjataan myös muihin tarkoituksenmukaisiin palveluihin kuten vertaistukiryhmiin, työtoimintaan, vapaaehtoistyöhön, työharjoitteluun ja koulutukseen.

Lisätietoja:
Kaarina Hoffrén
044 303 5155
kaarina.hoffren@viadia.fi