Maatalousyrittäjästä sosiaalialalle

Asiakkaiden kiitollisuus ja se, että voi auttaa heitä pärjäämään kotona pidempään motivoi Eeroa työssään asumisen tukipalveluissa

Eerolla on pitkä työhistoria maatalouden puolella, hän on toiminut yli neljänkymmenen vuoden ajan maatalousyrittäjänä. Edelleen hän osallistuu maatalouden töihin sivutoimisesti. Maatalouden vastapainoksi Eero on toiminut aikaisemmin perhehoitajana. Elokuussa 2022 hän aloitti ViaDia Karttula-Tervo ry:llä asumisen tukipalvelutyöntekijänä asiakkaiden avun tarpeen myötä.

Eeron työ asumisen tukipalveluissa koostuu ikääntyneiden asiakkaiden kotona asumisen tukemisesta. Asumisen tukipalveluiden tavoitteena onkin mahdollistaa omassa kodissa asuminen ja vähentää laitospalveluiden käyttöä. Eero kokee tärkeäksi, että ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi asuessaan kotona ja tietävät mistä apua on saatavilla tarvittaessa. Työ ihmisten parissa tuntuu merkitykselliseltä, sillä työssä pystyy konkreettisesti auttamaan ihmisiä. Eeroa työssään motivoi asiakkaiden kiitollisuus saamastaan avusta ja se, että voi työllään mahdollistaa heidän pärjäämisensä kotona.

Takaisin