Vapaaehtoistyöhön sitoutuneena – Kuinka ViaDia Karttula-Tervo ry syntyi

Karttulan Vapaakirkolla on tehty jo vuosia diakoniatyötä seurakunnan ja ViaDian toimesta. Nyt paikkakunnalle on perustettu oma paikallisyhdistys, ViaDia Karttula-Tervo. Toiminnan jatkuvuus on edellyttänyt toimintaan sitoutuneita. Vapaaehtoistyössä on voimaa!

Karttulan Vapaakirkon peruskorjausremontin myötä seurakunnassa heräsi ajatus diakoniatyöstä. Vuodesta 2005 seurakunta on toiminut palvelupaikkana yhdyskuntapalvelua suorittaville. Elintarvikekeittiön valmistuttua ruokatyö aloitettiin vuonna 2011 ja toiminta alkoi laajentua. Yksi toimintaan sitoutuneista on Alpo, joka on ollut aktiivisesti tekemässä vapaaehtoistyötä lähes kahdenkymmenen vuoden ajan Karttulan Vapaaseurakunnan ja ViaDian palveluksessa.

Diakoniatyön ja päiväkeskustoiminnan vakiinnuttua Karttulassa Alpo toimi päiväkeskuksen vastaavana ohjaajana seitsemän vuoden ajan. Vuosien aikana hän oli Varikko-hankkeessa palkallisena muutaman kuukauden, muutoin työskentely on ollut täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Päiväkeskukselle asiakkaat ovat tulleet monenlaisista lähtökohdista niin työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun, oppisopimuksella opiskelemaan kuin yhdyskuntapalvelua suorittamaan.

Toimiessaan saman aikaisesti Karttulan Vapaaseurakunnan vanhemmiston puheenjohtajana, on Alpo nähnyt myös seurakunnan näkökulmasta tarpeen paikalliselle diakoniatyölle. Seurakunnalla on ollut tarjota toiminnalle hyvät tilat, joissa toimia; neljä eri kiinteistöä Karttulan ja Tervon alueella. Yhdistystoiminta on toiminut tärkeänä työvälineenä seurakunnalle mahdollistaen hanketyötä sekä avustuksien hakemista. Onkin ollut ensiarvoisen tärkeää, että seurakunta ja ViaDia ovat tehneet työtä yhdessä, yhteisiä tavoitteita kohti.

Muutama vuosi sitten alkoi seurakunnan ja paikkakuntalaisten keskuudesta nousta tarvetta paikallisen yhdistyksen perustamiselle, jotta toimintaa voitaisiin kohdistaa juuri omalle paikkakunnalle. Maaliskuussa 2022 ViaDia Karttula- Tervo yhdistyksen perustamiskokoukseen saapui 29 ihmistä, joka myös kertoo siitä, että paikkakunnalla nähdään työ merkityksellisenä ja tarpeellisena! Toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin ja nyt yhdistyksellä on mahdollisuus toimia myös yksityisenä sosiaalipalvelujen tuottajana.

Vuosien vapaaehtoistyö on ollut pitkäjänteistä vaatien vapaaehtoiselta sitoutumista kulkea ihmisten rinnalla moninaisissa tilanteissa ja vaiheissa. Alpo kokee, että työskentely erilaisista lähtökohdista olevien ihmisten parissa on rikastuttanut omaa elämää, antanut siihen sisältöä ja erilaisia näkökulmia sekä myös muuttanut monissa asioissa omaa ajattelutapaa. Työskentely ihmisten parissa, joilla on ollut esimerkiksi monenlaisia haasteita sekä vakavia päihdeongelmia on vaatinut kärsivällisyyttä sekä pitkämielisyyttä.

Alpo kertoo, että on ollut hienoa nähdä, kuinka tehdyllä työllä on voitu vaikuttaa ihmisten elämään. Vuosien varrelta mielessä on monenlaisia tarinoita, kuinka syvältä päihdemaailmasta on päästy päihteettömyyteen tai kuntouttavan työtoiminnan kautta kiinni työelämään. Matkan varrelle mahtuu myös repsahduksia ja luovuttamisia, eikä kaikkien kohdalla ole toivotusti onnistuttu. Työ ei kuitenkaan ole ollut kenenkään kohdalla turhaa ja toisinaan entiset asiakkaat ovatkin hakeutuneet takaisin toiminnan pariin saaden uuden mahdollisuuden muutokselle.

Takaisin