Yhteisönurkka-hanke

Yhteisönurkka-hanke toimii alakouluikäisten parissa Karttulassa

Lapsidiakoniatyössä haluamme luoda turvaa ja yhteisöllisyyttä toimintamme kautta. Kehitämme yhteisöjämme arvioimaan toimintaamme lapsinäkökulmasta ja tarjoamme turvallista aikuisuutta lasten tueksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Yhteisönurkka-hankkeessa panostetaan lapsiväestöön kohdistuvan osallisuuden tuen kehittämiseen
Karttulan, Rauman ja Vihdin alueilla. Hanke tavoittaa alakouluikäisiä, erityisesti niitä lapsia, joita kuntien
järjestämä iltapäivätoiminta ei tavoita. Hankkeessa järjestetään osallistavaa ja yhdenvertaista toimintaa
paikallisten ViaDia yhdistysten kautta yhteistyössä koulujen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Hankkeessa tarjotaan turvallista läsnäoloa, harrastustoimintaa ja ylisukupolvisia kohtaamisia sekä
yhteisöllisyyttä lasten tueksi iltapäiviin ja loma-ajoille. Toiminnassa osallistamme yhteisötoimintaan
perheitä, vähemmistökulttuurien edustajia, monimuotoisuuden hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden
lisäämiseksi sekä perheyhteyden tukemiseksi.

Karttulassa Yhteisönurkka-hanke aloittaa toimintaa kesäkuussa jalkautumalla lasten pariin sekä
järjestämällä, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, retken Riuttalan talonpoikaismuseoon 29.6.
Iltapäivätoiminta starttaa elokuun aikana. Järjestämme kolmena iltapäivänä viikossa avointa toimintaa
alakouluikäisille lapsille eri paikossa Karttulassa ja mahdollisesti myöhemmin myös Tervossa. Tarkoitus on
ottaa lapset mukaan toiminnan suunnitteluun sekä tutustua eri harrastusmahdollisuuksiin. Alusta alkaen
toivomme toimintaan mukaan niin vanhempia, vapaaehtoisia kuin senioreita. Kohtaamisissa keskustelemme
lasten kanssa eri aiheista, joita lapset saavat itse ehdottaa. Pyrimme myös mahdollisimman monipuoliseen
kulttuuriseen tarjontaan, tutustumalla eri kulttuureihin ja niiden tapoihin.

Yhteystiedot:

Riia Antikainen
Yhteisönurkka-hanke Karttula/ ViaDia ry
p. 050 355 2022
riia.antikanen@viadia.fi

Na

Takaisin